STRUKTURA ORGANIZACYJNA

4

 

Struktura Organizacyjna, to usługa doradcza oferowana, jako samodzielny produkt dla rozwijających (ograniczających) się lub łączących przedsiębiorstw. Zwykle Struktura Organizacyjna jest elementem Audytu Organizacyjnego, Biznes Planu, Studium Wykonalności, Strategicznej Karty Wyników.

CO ZYSKUJESZ DZIĘKI WŁAŚCIWEJ Strukturze Organizacyjnej?

  1. Efektywność funkcjonowania firmy, co wiąże się z optymalnym dopasowaniem kadr i środków do planowanych celów

  2. Właściwe funkcjonowanie firmy w zakresie procedur (np. obiegu informacji i obiegu dokumentów)

  3. Opis stanowisk, dzięki któremu ułatwiony jest proces kontroli, oceny, czy rekrutacji

  4. Ułatwiony proces podejmowania decyzji

  5. Ułatwiony proces kontroli i weryfikacji

  6. Ułatwiony proces rozwoju lub ograniczania organizacji

  7. Ułatwiony proces planowania ( budżetowania )

  8. Optymalizację kosztów uzyskania przychodu

KONTAKT Z KONSULTANTEM 

ZOBACZ INNE USLUGI POWIAZANE