STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW

12

 

Strategiczna Karta Wyników (Balanced scorecard), to usługa doradcza będąca kontynuacją szkolenia Katedry Biznesu w zakresie przedstawienia narzędzia do określenia odpowiednich działań strategicznych przedsiębiorstwa w obszarach  czterech perspektyw :
finansowej, klienta, procesów 
wewnętrznych oraz infrastruktury i rozwoju zasobów ludzkich.
Przygotowanie i opracowania Strategicznej Karty Wyników może być również samodzielna usługą konsultingową  przygotowującą szczegółowy plan strategiczny i operacyjny.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZASTOSOWANIA Strategicznej Karty Wyników:

  1. Krotki czas opracowania strategii działania

  2. Nie pominiesz istotnych komponentów strategii

  3. Zmiana w obszarze jednej perspektywy wymusi zmianę w pozostałych

  4. Założenia strategiczne wymuszą precyzyjne opracowanie właściwych działań operacyjnych

  5. Karta jest wspólnym narzędziem dla wszystkich szczebli zarządzania

  6. Dzięki Karcie zespół poznaje wszystkie aspekty strategii firmy

KONTAKT Z KONSULTANTEM 

Zobacz inne uslugi