AUDYT

2

W ramach usług konsultingowych wykonujemy Audyty Organizacyjne polegające na badaniu struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa pod kontem jego funkcjonowania. W tym zakresie badamy wszelkie istniejące procedury operacyjne potrzebne do realizowania zadań i celów wraz z ich kontrolą i weryfikacją. Badamy efektywność aktualnego systemu zarządzania w obszarze powstawania i przekazywania decyzji, przepływu informacji i dokumentów. Audyt Organizacyjny jest punktem wyjścia do wprowadzania modyfikacji i optymalizacji struktury organizacyjnej .

KIEDY POWINIENEŚ DOKONAĆ Audytu Organizacyjnego ?

 • -gdy Twoja firma wzrasta w tempie ponad 20% rocznie

 • -gdy Twoja firma łączy się z inną lub rozpoczyna funkcjonowanie w grupie firm

 • -gdy całkowicie zmienia się zarząd firmy

 • -gdy zamierzasz wprowadzić lub zmienić system informatyczny firmy

 • -gdy gruntownie zmieniasz strategię rynkową firmy

 • -gdy w ciągu roku powstają nowe komórki organizacyjne, których przychód generuje ponad  15% zysku operacyjnego firmy

 • -gdy pojawiają się wykluczenia stosowanych procedur

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z PRZEPROWADZENIA Audytu Organizacyjnego 

 1. Uzyskanie aktualnego obrazu organizacji

 2. Ocena efektywności funkcjonowania obowiązujących w firmie procedur formalnych i nieformalnych oraz ich wpływ na procesy produkcji, logistyki, sprzedaży, płynności finansowej etc.

 3. Raport z badania dopasowania obowiązujących procedur do struktury organizacyjnej i aktualnych celów firmy

 4. Określenie przybliżonego i szczegółowego wskaźnika synergii przy połączaniu dwóch lub więcej organizacji

 5. Określenie aktualnego stanu dopasowania kompetencji i funkcjonowania organizacji do wdrażanego systemu informatycznego

 6. Wytypowanie procedur do likwidacji lub do wprowadzenia w związku z planowanymi zmianami w firmie

 7. Raport z badania kompetencji (ocena kompetencji twardych i miękkich na poszczególnych stanowiskach)

Kontakt z konsultantem

zobacz inne uslugi powiazane