SYSTEMY OCEN

1

 

Systemy Ocen pracowniczych, to kolejny produkt specjalny Katedry Biznesu. Nasze Systemy Ocen opierają się  na potrzebach naszych klientów i budowane są w oparciu o nasze wieloletnie doświadczenia w zarządzaniu ludźmi. Obiektywne Systemy Ocen są również nieodłącznym elementem efektywnego Systemu Motywacyjnego.

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z POSIADANIA Systemu Ocen:

  1. Cele i zadania określone według metody SMART

  2. Podzielenie zadań i celów według parytetu twarde (KPI) i miękkie (MBO)

  3. Oparty na regulaminie system oceny pracy pracowników

  4. Jasna metodyka oceny pracy

  5. Precyzyjne określenie zasad i terminów rozliczania zadań

  6. Regulaminowe powiązanie systemu ocen z systemem motywacyjnym

KONTAKT z konsultantem

zobacz uslugi powiazane