SYSTEMY MOTYWACYJNE

3

 

Od wielu lat Katedra Biznesu specjalizuje się w opracowywaniu oryginalnych Systemów Motywacyjnych dostosowanych do specyfiki  przedsiębiorstw i ich załóg. Nasze Systemy Motywacyjne odpowiadają potrzebom i możliwościom klienta. Wyróżniają się prostotą i przez to zrozumieniem ich działania przez pracowników nimi objętych. Skutkują dużą efektywnością po ich całkowitym wdrożeniu. Usługą powiązaną z Systemem Motywacyjnym jest System Ocen i Biznes Plan.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE STOSOWANIA Systemów Motywacyjnych:

  1. Skuteczne planowanie celów

  2. Identyfikacja z celem załogi

  3. Zrozumienie celów i zadań

  4. Podział odpowiedzialności za konkretne zadanie i cel

  5. Jasny, poparty regulaminem sposób nagradzania i karania

  6. Skuteczny sposób oceniania kompetencji pracowników

  7. Planowanie rozwoju kompetencji pracowników w zespole w celu osiągnięcia synergii skutecznego działania

  8. Integracja poprzez wspólny cel i nagrodę

  9. Planowy udział kosztów w przychodach

kontakt z konsultantem

zobacz uslugi powiazane