PLAN MARKETINGOWY

7

 

Plan Marketingowy jest najczęściej realizowaną przez Katedrę Biznesu usługą. Wynika to głównie z potrzeb naszych klientów, którzy przygotowując działania strategiczne w obszarze sprzedaży chcą  skuteczne dostosować do nich działania marketingowe: pod względem efektywności i kosztów finansowych.
Plan Marketingowy to również  bardzo istotny element Biznes Planu i Strategicznej Karty Wyników.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z PRZYGOTOWANIA Planu Marketingowego:

  1. Wyznaczenie strategii marketingowej dla produktu lub usługi

  2. Zaplanowanie zróżnicowanych aktywności marketingowych potrzebnych do realizacji strategii

  3. Oszacowanie środków finansowych i zasobów firmowych do realizacji działań

  4. Określenie źródeł finansowania działań marketingowych

  5. Określenie stopy zwrotu z poniesionych kosztów

  6. Opracowanie szczegółowego harmonogramu działań marketingowych

  7. Przyporządkowanie zadań i celów konkretnym wykonawcom

KONTAKT Z KONSULTANTEM

zobacz uslugi uzupelniajace