Paweł Jarosz

Specjalista i ekspert w dziedzinie zarządzania i sprzedaży. Zajmuje się praktycznym zastosowaniem nowoczesnych narzędzi i metod zarządzania i sprzedaży. Trener, coach, doradca zawodowy i konsultant.

Posiada certyfikat trenerski międzynarodowych firm szkoleniowo-doradczych : SANDLER TRAINING® i Gustav Kaeser Training International® oraz Extended DISC®
Doświadczenie szkoleniowe i doradcze potwierdzone jest 10- letnią pracą trenerską i konsultingową. Trener /konsultant w szwajcarskiej firmie Gustav Kaeser Training International® oraz amerykańskiej firmy szkoleniowo-doradczej Sandler Training®
Wieloletni manager wysokiego szczebla w dużych przedsiębiorstwach krajowych i międzynarodowych korporacjach. Manager i koordynotor projektów o zasięgu międzynarodowym. Specjalista w tworzeniu zupełnie nowych przedsięwzięć biznesowych w branży nowoczesnych technologii oraz ekspert w sprzedaży i wprowadzaniu na rynek zaawansowanych technologicznie produktów.
Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Przez szereg lat pracownik naukowym tej uczelni. Ukończył ponadto trzy roczne studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania oraz nowoczesnych technologii.