STUDIUM WYKONALNOŚCI

5

Na potrzeby planowanych przedsięwzięć biznesowych przygotowujemy Studia Wykonalności (Feasibility Study) w zakresie : analizy rynku, analizy ekonomicznej oraz analizy strategicznej. W zależności o budżetów naszych klientów przeznaczonych na tego rodzaju badania i analizy przygotowujemy Studia Wykonalności w oparciu o dane ogólnodostępne oraz dane oparte o badania rynkowe na potwierdzonej próbie statystycznej.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z PRZYGOTOWANIA Studium Wykonalności:

  1. Zmniejszenie ryzyka wynikającego z przyjęcia konkretnej strategii

  2. Analiza rynku pod kątem nowej strategii firmy

  3. Określenie słabych i silnych stron przedsięwzięcia

  4. Określenie możliwości rynkowych i przeszkód wynikających z działań konkurencji

  5. Zmniejszenie ryzyka finansowego poprzez wykonanie analizy finansowej

  6. Wsparcie procesu decyzyjnego poprzez ocenę potencjału projektu

  7. Określenie popytu na produkt lub usługę

kontakt z konsultantem 

Zobacz inne uslugi