PIPE PLAN

8

 

Pipe Plan  jest usługą doradczą będącą uzupełnieniem szkolenia z zakresu sprzedaży. Może być również dodatkową usługą, polegającą na przygotowaniu narzędzia do zarządzania sprzedażą powiązanego dodatkowo  na przykład z systemem informatycznym (CRM i/lub FK)  klienta.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZASTOSOWANIA Pipe Planu:

  1.  Bieżące monitorowanie postępów w procesie sprzedaży

  2. Precyzyjne budżetowanie, planowanie i kontrolowanie działań sprzedażowych

  3. Łatwa wymiana informacji z innymi działami, np. działem marketingu lub produkcji

  4. Łatwe przejmowanie klientów (leadów)  przez nowych sprzedawców

  5. Łatwe i dokładne raportowanie do zarządu (przełożonego)

  6. Prosta integracja z systemem informatycznym

  KONTAKT Z KONSULTANTEM 

Zobacz inne uslugi