BADANIE KOMPETENCJI

10

Celem określenia kompetencji miękkich pracowników jest możliwe efektywne wykorzystanie ich w zespole.  Badanie Kompetencji opiera się  na badaniu i wywiadzie. W obszarze badania kompetencji miękkich używamy specjalistycznych testów  i metod. Na ich podstawie robimy również zestawienia synergii kompetencji w zespole. Usługi Badania Kompetencji zamawiane są na potrzeby rekrutacji, współpracy w zespole, kooperacji działów firmy, połączeń działów,fuzji i  przejęć firm oraz Doradztwa Zawodowego.

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI Badania Kompetencji miękkich:

  1. Określenie predyspozycji pracowników do zadań wykonywanych na swoim stanowisku

  2. Ocena silnych i słabych stron pracownika w obszarze wymagań na danym stanowisku

  3. Określenie dopasowania osób do zespołu

  4. Ocena efektu synergii kompetencji poszczególnych członków zespołu ( również w aspekcie realizowanych zadań i wyznaczonych celów)

  5. Określenie potrzeb kadrowych o określonych kompetencjach

  6. Określenie potrzeb rozwojowych poszczególnych pracowników

  7. Uzyskanie szczegółowych programów rozwoju kompetencji miękkich w firmie (zespole)

Kontakt z konsultantem

ZOBACZ POZOSTALE USLUGI