COACHING

6

Nasze usługi coachingowe  stanowią część naszych usług szkoleniowych. Równie często stanowią jednak odrębną usługę doradczą. Jako doświadczeni managerowie i sprzedawcy stosujemy tzw. Coaching Racjonalny. Polegający na wspólnym szukaniu rozwiązań, poprzez inspirowanie osoby coachowanej przez trenera doświadczeniami z własnej praktyki zawodowej. Tego typu usługi są unikalne na rynku, ponieważ rynek coachów jest zdominowany przez psychologów i socjologów o ograniczonym doświadczeniu w biznesie.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z  Coachingu:

  1. Szybciej rozwiążesz swoje problemy

  2. Zyskasz trwałe umiejętności (kompetencje), ponieważ do rozwiązań dojdziesz sam

  3. Korzystasz z doświadczeń coacha-mentora, przez co unikasz błędów

  4. Otrzymasz profesjonalny feedback dotyczący twojego stylu zachowania i kompetencji, jakie posiadasz lub których deficyt musisz uzupełnić

  5. Zyskujesz profesjonalnego doradcę biznesowego, osobę która dobrze Cię poznała i potrafi obiektywnie ocenić Twoje możliwości w sytuacji , w której się znalazłeś

  6. Przy podejmowaniu ważnych decyzji zyskujesz wsparcie merytoryczne i pewność wyboru.

Skontaktuj sie z konsultantem 

Zobacz pozostale